Oversikt over organisasjoner

Per 1. juni 2017 er disse organisasjonene medlemmer i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Organisasjoner som kun er medlem i Norsk musikkråd er merket med (*). Organisasjoner som kun er medlem i Musikkens studieforbund er merket med (^).