Personvern

Norsk musikkråd forvalter flere tilskuddsordninger på vegne av Kulturdepartementet:

  • Driftstilskudd til nasjonale musikkorganisasjoner
  • Komp
  • Frifond organisasjon
  • Frifond musikk
  • Frifond kompetanse og aktivitet

Norsk musikkråd har implementert det nye GDPR-lovverket i våre forvaltningsrutiner.

Personvern hos Norsk musikkråd

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemsorganisasjoner, fylkesmusikkråd, samarbeidspartnere og bevilgende myndigheter, samt for å ivareta vårt ansvar som forvaltere av statlige tilskuddsordninger.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er generalsekretæren. Spesialrådgiver Christin Sund er personvernombud. Henvendelser for innsyn, retting, sletting av personopplysninger eller generelle spørsmål kan gjøres nmr@musikk.no.

E-post

Du kan trygt sende e-post til oss, vi har rutiner for å slette eposter som ikke lenger er nødvendig å arkivere. Husk allikevel at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.

Nyhetsbrev

Som medlemsorganisasjon hos oss, samarbeidspartner, søker til en av tilskuddsordningene, deltager i Fordelsprogrammet mv kan du melde deg på som mottaker av vårt nyhetsbrev. For at vi skal kunne sende deg nyhetsbrev må du registrere din e-post adresse hos oss. Denne lagres i en egen database, deles ikke men andre og e-postadressen slettes når den ikke lengre er i bruk.

Når du søker på en av våre tilskuddsordninger

Når du søker på en av våre tilskuddsordninger må du oppgi personlig informasjon som navn, adresse og kontonummer, i tillegg til informasjon om prosjektet. Vi ber bare om informasjon som er nødvendig for oss å ha for og kunne vurdere søknaden eller utbetale innvilget tilskudd. Vi oppbevarer informasjonen så lenge det er nødvendig for saksbehandlingen, forvaltningspraksis og regelverk.

Du vil få mer informasjon om dette under søknadsprosessen.

Påmelding til møter og arrangementer

På vår nettside og i nyhetsbrev er det mulig å melde seg på møter og arrangementer i vår regi. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger, i tillegg til allergier og behov for tilrettelegging. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene slettes etter endt arrangement.