Musikkrådets stipend

Nordre Follo Musikkråd forvalter et kapitalfond hvor overskuddet for hvert år går til å dekke egne arrangementer og til utdeling av stipender. Barn og unge blir prioritert i stipendutdelingen men også voksne og lag kan sende inn søknader. Tidligere år har det blitt innvilget stipend til blant annet sommerkurs og undervisning, seminarer, prosjekter, instrumenter og annet utstyr.

Alle medlemslag, og grupper og enkeltpersoner tilknyttet disse, kan søke på midlene. Stipendet må brukes til egenutvikling i form av kurs, skole, innkjøp av instrument eller annet egnet utstyr innenfor det området som regnes som hovedaktivitet for laget. Maksimalt beløp per søknad er 15 000kr. Flere medlemslag kan også gå sammen om en felles søknad med økt beløpsgrense.

Laget (søkeren er tilknyttet) må være registrert som medlem i Nordre Follo Musikkråd og ha betalt medlemskontingent innen søknadsfristen.

Søknadskjema

Klikk på knappen for å komme til søknadsskjema

Statutter

Her finner du de formelle statuttene som ligger til grunn for utdelingen av stipender: