Vedtekter og statutter

Vedtekter for Nordre Follo Musikkråd

Gjeldende vedtekter, sist revidert 11/02-2019, kan lastes ned her:

Statutter for Musikkrådets musikkstipend

Gjeldende statutter, sist revidert 15/02-2016, kan lastes ned her: