Rælingen kulturråd

Rælingen kulturråd ble stiftet 12.05.2011 og har som formål å arbeide for best mulige forhold for kulturen i Rælingen kommune. Kulturrådet skal være et interesse-, samordnings- og samhandlingsorgan for kulturlivet i Rælingen basert på frivillig innsats, likeverd, fellesskap og lojalitet.

(forsidebilde: Rælingen sanglag)