Nyheter  Onsdag 26. januar 2022

Nytt styre i Ringerike Musikkråd

16. november 2021 ble det holdt årsmøte i Ringerike Musikkråd hvor det ble valgt nytt styre

Det nye styret består av følgende personer:

TBA (leder)
Tom Erik Andersen, Ringerike mannskor (nestleder/sekretær)
Steinar Eriksen, Ringerike trekkspillklubb (kasserer)
Eli Johanne Ruud, Stranden Musikkforening/Jevnaker Ungdomskorps (styremedlem)
Kristoffer Ryeng, Vang skoles musikkorps (styremedlem)