Styret i Ringerike Musikkråd

2023 2024 Styrets medlemmer bilde pdf

Fra venstre: Trond Erik Torgersen, Dordi Skjevling, Steinar Eriksen, Øystein Eriksen og Tom Erik Andersen

Styret i Ringerike Musikkråd 2023 - 2024
Tom Erik Andersen, leder
Steinar Eriksen, styremedlem
Dordi Skjevling, styremedlem
Trond Erik Torgersen, styremedlem
Øystein Eriksen, styremedlem

Eli Johanne Ruud, varamedlem
Erik Sunnvoll, varamedlem