Styret i Ringerike Musikkråd

Bilde5

Styret i Ringerike Musikkråd 2021 - 2023

Wenche Tømmervik, Damekoret Crescendo (leder)
Tom Erik Andersen, Ringerike mannskor (nestleder/sekretær)
Steinar Eriksen, Ringerike trekkspillklubb (kasserer)
Eli Johanne Ruud, Stranden Musikkforening/Jevnaker Ungdomskorps (styremedlem)
Kristoffer Ryeng, Vang skoles musikkorps (styremedlem)

(Kristoffer var ikke tilstede da bildet ble tatt)