Lokale musikk- og kulturråd

I gardinen nedenfor finner du kontaktinformasjon til lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk etc. som er tilslutta Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og de respektive fylkesmusikkrådene.

Støtteressurser for lokale musikk- og kulturråd finner du på våre ressurssider.

Innlandet musikkråd

 • Alvdal musikkråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Halvor Granrud

 • Elverum musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Ole Andreas Fevang

  Facebook

  Elverum musikkråd er paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Elverum kommune som omfatter sang og musikk.

 • Folldal musikkråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Jon Olav Ryen

 • Gran og Lunner musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Telefon

  90777558

  Styreleder

  Christian Warg

  Gran og Lunner musikkråd er et råd som arbeider for best mulige forhold for lokale lag og foreninger, for musikk- og kulturinteresserte og for alle musikk- og kultursjangre.

 • Hamar musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Bjørn Are Knutsen

  E-post

  Send e-post

  Hamar musikkråd er lokalleddet av de nasjonale musikkorganisasjonenes studieforbund, og skal arbeide for at hvert enkelt medlem og deltaker har det bra.

 • Lillehammer musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Telefon

  928 92 443/900 81 122

  Styreleder

  Lars Lilleberg

  Facebook

  Lillehammer musikkråd har som formål å fremme sang- og musikklivets interesser i Lillehammer kommune, blant annet gjennom å være et kontakt- og samarbeidsorgan for likeverdige og selvstendige organisasjoner og lag som driver sang- og musikkaktiviteter.

 • Løten musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Henning Søbakken

  Løten musikkråd er en samling av musikklivet i Løten. Musikkrådet skal være en pådriver i kulturlivet og bidra til et godt samarbeid mellom lag og foreninger i bygda. I tillegg til alle kor, korps og storband, er også Nordbygdarevyen med i musikkrådet.

 • Rendalen musikkråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Erik Ola Helstad

 • Ringsaker kulturråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Trude Engen Strand

  Facebook

  Ringsaker kulturråd skal medvirke til å gi Ringsakers befolkning et rikt og mangfoldig kulturliv med mulighet for kvalitetsutvikling innenfor de ulike interesseområder.

 • Stange musikk- og kulturråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Anders Kippersund

  Stange musikk- og kulturråd arbeider blant annet for innflytelse på de avgjørelsene kommunen tar, gode rammebetingelser for lokale lag og foreninger innen musikk- og kultur og gode lokaler for musikk- og kulturformål i kommunen.

 • Stor-Elvdal kulturråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Jan Tore Myrbakken

 • Sør-Aurdal musikkråd

  Ingen nettside

  Styreleder

  Anne Britt Omsrud

  E-post

  Send e-post

 • Vang musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Ole Bøland

  Vang musikkråd er et fellesorgan for kulturaktivitet i kommunen.
  Vang kommune stiller med sekretær og kaller inn til møter.

 • Vestre Toten musikkråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Anne Grethe Flatabø Engetrø

 • Vågå musikkråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Erik Lillebråten

 • Østre Toten musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Jimmy Høiberget

  Telefon

  48316830

  Facebook

  Østre Toten musikkråd er et samarbeidsorgan og et kontaktledd for sang- og musikklivet i kommunen.

 • Åmot kulturråd

  Ingen nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Mette Koht Walmsnæss

  Facebook

  Åmot kulturråd består av lag og foreninger innen Åmot kommune som rommer alt fra visegrupper til teatergrupper, Åmot Husflidslag og Åmot bygdekvinnelag.

 • Åsnes musikkråd

  Nettside

  E-post

  Send e-post

  Styreleder

  Malin Eline Olsen Støa

  Facebook

  Åsnes musikkråd tilrettelegger, samordner og utvikler opplæring i musikk og musikkaktiviteter i kommunen. De er det naturlige bindeleddet mellom kommunen og medlemslagene.