Bli med i Senja kulturråd

Senja kulturråd har som oppgave å fremme kulturlivet i Senja kommune. SKR skal utvikle kontakt og samarbeid mellom de ulike kulturinteresserte i kommunen, og være et kulturpolitisk interesseorgan. Det er derfor nyttig for lokale kulturorganisasjoner og foreninger å være medlem i kulturrådet. Kulturrådet er kulturfrivillighetens interesseorgan overfor kommunen, litt på samme måte som idrettsrådet er det for idretten.

Innmeldingsskjema

Sjanger/type
Type medlem

Husk gateadresse, postnummer og poststed