Senja kulturråd

Senja kulturråd

Senja kulturråd er nå etablert. Rådet skal være en arena og interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i kommunen, men også det profesjonelle kunst- og kulturliv kan melde seg inn. Rådet er et lokalt ledd av Troms musikkråd, noe som ikke begrenser på noen måte, men bl.a. gir rådet rett til studiemidler og andre tilskudd fylkesrådet disponerer.