Nyheter  Mandag 23. november 2020

Til: Politikarane i Vestland fylkeskommune

MDD og KDA på Voss gymnas er foreslått nedlagt frå hausten 2021. Dette er del av ei innsparing som svarar på politikarane sitt framlegg, om å kutte utgiftene til dei vidaregåande skulane i Vestland med 20 millionar kr. Nedlegginga av MDD og KDA betyr at det ikkje vert kreative studieførebuande programområde i indre Vestland. Framlegget skal opp i hovudutval for opplæring og kompetanse 25. november.

Støtter du denne kampanjen?

Brev frå Voss musikkråd til Vestland fylkeskommune kan du lese her. Voss musikkrad uttale musikklina