Nyheter  Torsdag 26. mars 2020

Kommunale kulturmidlar vår 2020

Kommunale kulturmidlar til realisering av tiltak i kulturplan, born og unge, song og musikk, festivalar og anna kulturarbeid.

Sjå Voss herad for meir informasjon.Det skal leverast elektronisk søknad. Klikk her for å registrere ny søknad. (Velg ny brukar -> I feltet "Søk etter skjema" skriver du inn "kulturtilskudd" og velger type tilskudd i skjema.)Lykke til….

Søknadsfrist er 1. april 2020

Generelt om tilskot frå Voss kommune