Medlemmer i Voss musikkråd

De fleste lag og foreninger som er aktive innen musikkområdet er medlemmer i musikkrådet. De siste årene har vi også fått konsertarrangører, festivaler og spillesteder som medlemmer. Husk å melde endringer i kontaktinformasjon til oss og til Voss kommune.

Medlemmer

Lag Kontaktperson Link

Evanger musikklag

Åslaug Styve Mjånes

http://www.evangermusikklag.net/

Musikkens vener

Kari Ullestad

Ole Bull Akademiet

Jo Asgeir Lie

http://www.olebull.no/

Orkesteret Fossegrimen

Peder Ringdal

http://www.fossegrimen.no/

Refleks Ten Sing Kor

Ingrid Tønnesen

Songkoret Bygdaklang

Kjell Ove Lid

Songkoret Strendingen

Gudmund Furu

VOK- Voss og omland kantori

Ingrid Vethe

Voss Blues Klubb

Kjartan Ringheim

Voss folkehøgskule, Musikklina

Erlend Furuseth Jenssen

Voss Gymnas, Musikklina

Knut Brunvoll

Voss Jazzklubb

Lars Mossefinn

Voss Kulturskule

Knut Vidar Dahle

http://www.vosskulturhus.no/kulturskule/

Voss Musikklag

Sigrun Kyte

http://www.vml.no/

Voss Rockeklubb

Tor–Erik Bye

https://fr-fr.facebook.com/vossrockeklubb

Voss Skulemusikk

Hedvig Røhnebæk

http://www.korpsweb.net/korps/VossSkulemusikk/default.asp?k=3143

Voss Spelemannslag

Lars Gjelland

http://www.vosspelemannslag.no/

Voss Storband

Lillian Kristin Hjelmeland

Vossa Jazz

Trude Storheim

http://vossajazz.no/

Vossagospel

Kristin Jordalen

http://www.vossagospel.com/

Vossestrand Barnekor

Ellen Marie Selland Geithun

Vossestrand Musikkorps

Gudmund Furu