Voss musikkråd

Voss Musikkråd (VMR) er ein paraplyorganisasjon for alle lag som driv med song og musikk på Voss. Me har ca. 24 medlemsslag.Laga representerar mange greiner: rock, jazz, klassisk, folkemusikk, religiøs song og korpsmusikk. Eksempel på typar av lag er: Kor i ulike storeikar, skulemusikkorps, hornmusikk, symfoniorkester, spelemannslag, og dessutan arrangørlag som Musikkens Vener, Vossajazz, Rockens venner, Voss Bluesklubb osv.VMR er tilslutta Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund og er underlagt avdelinga i Hordaland. VMR er og eit tilrådingsorgan for Voss kommune når det gjeld musikksaker.VMR er eit sjølvstendig råd som er vald av medlemslaga.Årsmøte er i slutten av januar.

Voss_musikkråd-styret 2014

Styret

Leder Øystein Dahl 906 72 446
Sekretær Halvar Bjørgo 404 03 880
Styremedlem Lillian Hjelmeland 977 16 042
Styremedlem Kjartan Ringheim 412 06 358
Styremedlem Knut Bryn 909 56 931
1. vara Per Helleve 918 55 204