Nyheter  Lørdag 1. januar 2011

Kutrurhuset opnar 6. januar 2011

Voss musikkråd ved leiar Brynjulv Norheim og Øystein Dahl var den 26. oktober på synfaring i det nye Kulturhuset saman med andre frivillege lag og organisasjonar på Voss.

Kommunen hadde invitert oss på ein sniktitt på Voss si nye storstue. Voss kommune var representert med Olav Bjørke, Gunnhild Utkvitne og sjef for det nye kulturhuset Tine Randen.

I dei 2 første månadene etter opninga vert lag og organisasjonar invitert til å ta i bruk det nye kulturhuset sine fasilitetar gratis. Ta kontakt med Tine Randen for å få ein avtale.