Nyheter  Onsdag 27. mars 2019

Partnerskap for nytt flerbrukshus i Vadsø

Vadsø musikkråd og Vadsø kommune har inngått en partnerskapsavtale om tilsyn, forvaltning, drift samt planlegging og gjennomføring av bruk/utleie av kultursal, øvingslokaler, lagerrom, artistgarderober og kafeteria/vrimleområde i det nye Vadsø flerbrukshus.

Signering av partnerskapsavtale mellom Vadsø musikkråd og Vadsø kommune.

Fra venstre: Tore Martinsen, styreleder Vadsø musikkråd, Tore Skogly, styreleder Vadsø kommunale eiendomsselskap KF og Rune Aslaksen, daglig leder Vadsø kommunale eiendomsselskap KF.

Vadsø musikkråd er lokalt organisasjonsledd i Norsk musikkråd/Finnmark musikkråd som også har vært rådgiver og sekretariat i arbeidet med avtalen.

Avtalen har blitt til gjennom grundige drøftinger og blir svært viktig i det videre arbeidet med utviklingen av det frivillige musikklivet i Vadsø kommune.

Vadsø kommunes ledelse har på sin side pekt på nødvendigheten av å satse på et systematisk samarbeid med næringsliv og frivillig sektor for å legge til rette for et bedre og bredere tilbud til kommunens innbyggere gjennom slike partnerskapsavtaler med de frivillige organisasjonene.

Vadsø musikkråd starter nå arbeidet med å finne gode praktiske løsninger på forpliktelsene i avtalen og vil sammen med medlemslagene i rådet, Vadsø kulturskole og kommunens Servicekontor etablere et samarbeidsforum som skal administrere det videre arbeidet.