Velkommen til årsmøte i Finnmark musikkråd

Årsmøtet gjennomføres lørdag 6. april 2019 kl. 1400 – 1800. Sted er Scandic hotell Vadsø.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 6.3.2019. Vi ber om påmelding innen fredag 15.2.2019. Se innkalling.