Litt om Finnmark musikkråd

Finnmark musikkråd er fellesorganet for det frivillige musikklivet i Finnmark. Vi har et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og samarbeider med offentlige myndigheter.

Grunnlaget for Finnmark musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for alle mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet både til musikk som egenartet kunst og kulturform, og til musikk som innhold i sosial samhandling. For Finnmark musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

Nordkapp

Nordkapp