På lag med musikklivet i Strand

Strand musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Strand kommune. Strand musikkråd skal bidra til samarbeid mellom medlemslagene.