På lag med musikklivet i Haugesund

Haugesund musikkråd ble etablert i 2021 og skal være et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Haugesund kommune. Musikkrådet har eget styre og er lokalt ledd av Rogaland musikkråd, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. I Haugesund er det mellom 30-40 lag som er aktuelle medlemmer.