Nyheter  Fredag 18. juni 2021

Haugesund musikkråd er etablert!

Tirsdag 15. juni var det stiftelsesmøte for Haugesund musikkråd. Med det har det frivillige musikk- og kulturlivet i Haugesund fått sin samarbeids- og interesseorganisasjon.

Styret ute

Det nye styret fra venstre: Styreleder Geir Jørgensen (Haugaland storband), Ingunn Eltvik Eliassen (Haugesund ungdomskorps), Gudrun Caspersen (Akkordiakoret), Jon Magne Josefsen (Haugesund Barne- og Ungdomsteater), Geir Olav Rød (Kammerkoret Bocca), Rolf Martin Strand (Haugesund janitsjarorkester) og Torleiv Kvalvik (Nord-Rogaland symfoniorkester).

Tirsdag 15. juni var det stiftelsesmøte for Haugesund musikkråd på Haugesund folkebibliotek. Med det har det frivillige musikk- og kulturlivet i Haugesund kommune fått et samarbeidsorgan og en interesseorganisasjon. Haugesund musikkråd blir et lokalt ledd av Rogaland musikkråd som har kontor i Stavanger, som igjen er fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund som holder til i Oslo. Etableringen av musikkrådet har skjedd i nært samarbeid mellom kulturavdelingen i Haugesund kommune og representanter fra det frivillige musikklivet i kommunen. Arbeidet startet allerede i juni 2020, men korona satte en brems på fremdriften, slik at det først var mulig å samles til stiftelsesmøte ett år etter.

Simon

Prosessen startet for ett år siden

I september i fjor arrangerte Rogaland musikkråd sammen med virksomhetsleder for kultur, idrett og frivillighet, Randi Lofthus, informasjonsmøte om etableringen av et musikkråd der det ble valgt et interimsstyre som skulle utarbeide vedtekter og handlingsplan. På møtet var det stort engasjement om spesielt utfordringer knyttet til øvingslokaler – både tilgang til øvingslokaler, at lokalene ikke er egnet for bruken og innenfor den nasjonale standarden NS8178 om akustiske kriterier i musikklokaler, og at enkelte av ensemblene ikke har tilgang på lokaler i kommunen i det hele tatt. Det ble også etterlyst bedre samarbeid mellom korps, kulturskole og kommunen og tilgang og kostnad ved leie av konsertlokaler. På stiftelsesmøtet var engasjementet like stort om de samme sakene. Direktør for kultur, idrett og frivillighet, Simon Næsse, tok til orde for utfordringene med mangelen på øvingslokaler og egnede øvingslokaler i kommunen i sin hilsningstale, og det var positivt å få denne anerkjennelsen fra kommunen.

Apning 2

Vedtekter og strategi- og handlingsplan

I strategi- og handlingsplanen som ble vedtatt frem til neste årsmøte i mars 2022, er arbeidet til musikkrådet delt inn i to hovedtema; innflytelse og lokaler til musikkformål. Musikkrådet skal representere det lokale musikkliv overfor kommunen, drive lokal påvirkning, delta i lokale planprosesser og være høringsinstans. Musikkrådet skal også synliggjøre rådets arbeid overfor kommunen, medlemmer og andre. Arbeidet med lokaler til musikkformål skal handle om å arbeide for flere og bedre øvings- og framføringslokaler, kartlegge øvings- og framførelseslokaler i kommunen og arbeide for at NS 8178 «Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse» legges til grunn ved nybygg og rehabilitering av lokaler til musikkformål.

Nyvalgt styreleder (kontrabass) og hans trio bestående av Arnt Ove Kvernenes (munnspill) og Kalle Aasland (gitar og vokal), slo an tonen på møtet med svingende god blues.

Styret ute 2

Tilstede på stiftelsesmøtet var også (fra venstre) Erlend Rasmussen (representant fra Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund), Jon Egil Henriksen (styreleder Rogaland musikkråd), Liv Tjemsland (daglig leder Rogaland musikkråd) og Jan Magne Jacobsen (fotograf for kvelden og styremedlem i Rogaland musikkråd og trombonist i Haugaland storband).

Oppgavene og behovene er mange, så musikkrådet vil ikke mangle oppgaver fremover!

Gratulerer til Haugesund og musikklivet at de nå har fått sitt samarbeidsorgan!