Nyheter  Onsdag 6. april 2022

Haugesund musikkråd søker daglig leder

Vil du være med å påvirke framtida for det frivillige musikklivet i Haugesund?– vi søker DAGLIG LEDER 20%

En nyopprettet, spennende og variert jobb i skjæringspunktet mellom frivillige organisasjoner og offentlig forvaltning. Arbeidsoppgavene vil bl.a. være kontakt med det frivillige musikklivet, kartlegging av øvings- og fremføringslokalene i kommunen, strategisk musikk- og kulturpolitisk arbeid og administrasjon for Haugesund musikkråd.

Vi søker etter en person som har

  • god kunnskap om det frivillige musikklivet i kommunen
  • musikkfaglig utdanning eller relevant realkompetanse
  • initiativ og gjennomføringskraft
  • evne til relasjonsbygging, til å arbeide selvstendig og i team
  • god struktur og god digital kompetanse
  • god norsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
  • kjennskap til politiske prosesser på kommunenivå er ønskelig

Personlige egenskaper og kunnskap om musikklivet vil bli vektlagt.

Tiltredelse 1. sept. 2022, og i første omgang fram til sommeren 2023. Intensjonen er fast stiling, med forbehold om videre tilskudd fra kommunen. Stillingen kan innebære noe kveldsarbeid. Kontorlokaler med tilgang til nødvendig utstyr vil bli tilbudt sentralt i Haugesund. Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

For spørsmål, kontakt Liv Tjemsland, daglig leder Rogaland musikkråd, mob. 410 911 98, eller Geir Jørgensen, styreleder i Haugesund musikkråd, mob. 915 58 379.

Søknad og CV i PDF-format sendes rogaland@musikk.no Aktuelle søkere blir innkalt til intervju.

SØKNADSFRIST: 1. mai 2022

Bilde 1

Haugesund musikkråd

Haugesund musikkråd ble etablert i 2021 og skal være et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Haugesund kommune. Musikkrådet har eget styre og er lokalt ledd av Rogaland musikkråd, Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. I Haugesund er det mellom 30-40 lag som er aktuelle medlemmer.