Nyheter  Tirsdag 15. juni 2021

Haugesund musikkråd - stiftelsesmøte 15. juni!

På grunn av full nedstenging av regionen ble alt satt på vent, og dermed ble også stiftelsesmøte av Haugesund musikkråd utsatt.

Snart blir musikklivet i Haugesund samlet under samme paraply! Interimsstyret hadde sitt første møte på lang tid den 18. mai og er nå ferdig å jobbe fram vedtekter og handlingsplan. Vi har nå gleden av å invitere til stiftelsesmøte 15. juni kl. 19:00 på Haugesund Folkebibliotek (Kirkegata 151, 5527 Haugesund).

Det er påmelding for å redegjøre antall og hvilke lag som vil bli representert (pga korona må deltakere registrere seg).

Påmeldingsfristen er 12. juni. Påmeldingsskjema finner du her: Påmelding stiftelsesmøte Haugesund musikkråd 15.juni.

Interimsstyret har denne vinteren jobbet fram vedtekter og handlingsplan. Dette skal legges fram på stiftelsesmøtet. Fra denne dato blir musikkrådet formelt etablert.Prosessen begynte sommeren 2020 med et ønske fra kulturavdelingen og grasrota om å samle musikklivet om viktige saker og være en stemme for musikklivet. Sentrale saker er bl.a. å jobbe for gode øvings- og fremføringslokaler og tilgangen til disse, og det å være høringsinstans og dialogpartner med kommunen i saker som gjelder musikklivet.

I september ble det gjennomført et informasjonsmøte der alle lag i kommunen var invitert og med kulturavdelingen og Rogaland musikkråd som arrangør. Engasjementet var stort og behovet for et musikkråd var tydelig.

Bildekollasj2

Interimsstyret i Haugesund musikkråd

Interimsstyret i Haugesund musikkråd som har jobber frem vedtekter og handlingsplan.

Øverst fra venstre: Geir Olav Rød (Kammerkoret Bocca), Ingunn Eltvik Eliassen (Haugesund ungdomskorps) og nestleder Rolf Martin Strand (Haugesund janitsjarorkester)

Andre rekke: Styreleder Geir Jørgensen (Haugaland storband), Torleiv Kvalvik (Nord-Rogaland symfoniorkester) og Gudrun Caspersen(Akkordiakoret).