På lag med musikklivet i Time

Time musikkråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for musikk- og kulturlivet i Time kommune. Time musikkråd skal bidra til samarbeid mellom medlemslagene.