Nyheter  Torsdag 16. desember 2021

Ny veileder for musikkøvelser pr 15. desember

I lys av de nye smitteverntiltakene og -anbefalingene som trådde i kraft 15. desember, har Norsk musikkråd oppdatert smittevernveilederen for musikkøvelser. Fra og med 15. desember gjelder følgende anbefalinger:

Veileder v151221

Det er anbefalt å generelt utsette eller avlyseinnendørs musikkøvelser for voksne, i utgangspunktet for perioden 15. desember til 15. januar.

Utendørs er anbefalingen at ikke flere enn totalt 20 voksne øver sammen pr gruppe, med 1 meter avstand. Som en ekstra forholdsregel anbefaler vi fortsatt 1,5 meter avstand i front.

Barn og unge under 20 år kan ha innendørs musikkøvelse, men det bør være maks 20 personer pr gruppe. Det kan delta flere enn 20 i samme gruppe hvis alle er i samme kohort i skole.

Det er ingen etablert, anbefalt antallsbegrensing eller gruppestørrelse for utendørs musikkøvelser for barn og unge.

Veilederen inneholder ikke oversikt over hvilke tiltak og anbefalinger som gjelder konserter.

For gjeldende anbefaling og tiltak knyttet til konserter viser vi til FHI sin side for arrangementer.

LAST OPP HELE VEILEDEREN HER