Norsk musikkråd

En unik møteplass for alle som driver med musikk i Norge.

Til nettsiden

Musikkens studieforbund

Et samarbeidsnettverk og en interesseorganisasjon.

Til nettsiden

Fylkesavdelinger

Et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv

Til nettsiden

Organisasjoner

En oversikt over organisasjonene som er medlem av Norsk musikkråd.

Til nettsiden

Kontakt oss

Norsk musikkråd
E-post: nmr@musikk.no

Musikkens studieforbund
E-post: msf@musikk.no

Telefon: 2200 5600

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 (inngang Herslebs gate)
Bygg J/K, Spirehuset/Kornhuset, 6. etg

Postadresse:
Postboks 4651 Sofienberg
0506 Oslo

KOMP-midlene for 2016 er fordelt

Storband, folkemusikklag, band og organisasjoner over hele landet har gjennom KOMP fått støtte til seminarer og kurs i 2016. Det kom inn 153 søknader, og 103 av disse ble tildelt støtte. Fordelingsutvalget hadde kr 1.550.000 til disposisjon.

Et samlet kor-Norge

Alle kororganisasjonene i Norge og dirigentorganisasjonen FONOKO har i dag, 18. januar 2016, undertegnet en samarbeidsavtale under navnet Koralliansen. Dermed har korfeltet nå et slagkraftig samarbeidsforum som representerer til sammen 66.000 medlemmer.


Innhaldsrik konferanse om musikklokaler

Den 25. september inviterte Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund til ein tettpakka konferansedag i Hamar kulturhus. Kommunetilsette og kulturarbeidarar fekk ei innføring av ulike sider ved arbeidet som blir gjort for lokaler til musikkføremål i heile landet frå fleire entusiastiske foredragshaldarar.

<