Kulturfellesskap for alle. Vi er den største paraplyorganisasjon for det frivillige kulturlivet i fylket og - regionalt ledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund