Trøndelag
musikkråd

Hoy lyd sendes ut

Nyhet

Konkurranse - Få akustikken i ditt øvingslokale målt uten kostnad!

Visste du at Trøndelag musikkråd kan måle akustikken for dere? Vi deler ut 3 fullfinansierte målinger (verdi kr. 6.500 pr måling) til frivillige lag og foreninger!