Musikk og spilleglede for alle!

Godt nytt år! Tid for å søke tilskudd?

Til våre lag og foreninger: Søk kurstilskudd for våren 2022 nå - selv om dere ikke vet når semesterstart blir. Søk som til et vanlig semester. Senere skriver dere hvordan det ble, når dere rapporterer. Søk her: www.tilskudd.studieforbund.no.

Til våre medlemsorganisasjoner: Søk om aktivitetstilskudd for våren 2022 innen 1.februar. Søknadsskjema, rapportskjema og retningslinjer ligger her: https://www.musikk.no/ostfold/...