Sogn og Fjordane musikkråd nedlagt

Sogn og Fjordane musikkråd ble nedlagt i 2014 pga manglende regional finansiering.


Voksenopplæring innen musikk i fylket administreres av Hordaland musikkråd, på vegne av Musikkens studieforbund. Kontaktpunkter til Hordaland musikkråd finner du her: www.musikk.no/hordaland


Gjelder det lokale musikkråd, Rom for spilleglede (musikklokaler) elle andre prosjekter, kontakt Norsk musikkråd. Kontaktpunkter til Norsk musikkråd finner du her: www.musikk.no/nmr

Kontakt oss

Norsk musikkråd
E-post: nmr@musikk.no

Musikkens studieforbund
E-post: msf@musikk.no

Telefon: 2200 5600

Besøksadresse: Trondheimsveien 2 (inngang Herslebs gate)
Bygg J/K, Spirehuset/Kornhuset, 6. etg

Postadresse:
Postboks 4651 Sofienberg
0506 Oslo