Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger (2022-2023)

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger er et inkluderingsprosjekt for lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere ukrainske flyktninger i sine aktiviteter.

Kontakt oss
inkludering@musikk.no
22 00 56 00

Velkommen til evalueringsseminar, 24. mai 2023 kl. 08.30-11.00

Vi inviterer til et frokostseminar om inkludering i det frivillige kulturliv på Kulturhuset den 24. mai 2023, kl. 08.30-11.00. Les mer her: Evalueringsseminar.

Oppsummering og rapport

Les Norsk musikkråds sluttrapport her:

Hvordan komme i gang?

Søk om tilskudd

Kulturfellesskap med ukrainske flykninger har en egen støtteordning for organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere flyktninger i sine kulturaktiviteter. OBS! Søknadsfristen har gått ut.

OBS! Søknadsfristen har gått ut.

Hva kan få støtte? Både små og store tiltak kan få støtte. Eksempler på aktiviteter som har fått støtte er inkluderingsaktiviteter i korps, kor og strykeorkester, byvandring, sykurs, lesestunder, festivaler, konserter, filmverksted, sangkvelder og malekurs. Du finner en oversikt over alle prosjektene som har mottatt støtte over ordningen her: Tilskuddsmottakere.

Dere kan få støtte til å dekke merkostnader knyttet til utvidelse eller tilpasset aktivitet. Eksempler på kostnader kan være tolk, oversettelse, reise, instruktører, informasjonsmateriell og leie av lokale.

Søknadsfristen er 28. februar 2023. Søknadene behandles løpende og det er kort behandlingstid. Vi tildeler så lenge det er midler igjen

Kontakt oss. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål: inkludering@musikk.no.

Andre støtteordninger for inkluderingstiltak:

Tilskuddsmottakere

En oversikt over prosjekter som har fått støtte gjennom ordningen "Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger" finner du her: Tilskuddsmottakere.

Les mer om noen gjennomførte prosjekter her:

Se bilder fra noen av prosjektene her:

Bli med!

Vil dere også bidra til å gi ukrainske flyktninger en bedre hverdag?

Registrer lagets eller organisasjonens kontaktinformasjonen under. Slik blir det enklere for andre lag og foreninger, samt lokale ukrainske flyktninger, å finne dere.

Ved å klikke på "Finn lokale lag" finner dere en liste over lag og foreninger, som har registrert seg.

Informasjons- og rekrutteringsmateriell

Ressurser til ukrainsk-norsk kulturkveld

Inspirasjon, musikk og sanger

Om oss

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger er et nasjonalt inkluderingsprosjekt som jobber med å mobilisere lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturliv til å inkludere ukrainske flyktninger i sine aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen.

Som følge av krigen i Ukraina bevilget Kultur- og likestillingsdepartementet 10 millioner kroner til inkludering og integrering av nyankomne flykninger fra Ukraina. Norsk musikkråd har etter søknad fått tildelt 5 millioner kroner av disse midlene til mobilisering av det frivillige musikk- og kulturlivet for flyktninger fra Ukraina. I tillegg har Musikkens studieforbund mottatt et engangstilskudd fra Sparebankstiftelsen til aktiviteter i lokale lag.

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger skal bidra til at lag og foreninger innen kultur- og musikkfrivilligheten gjør en ekstra innsats for inkludering og integrering av nyankomne flyktninger fra Ukraina gjennom å invitere dem med på kulturaktiviteter som for eksempel musikk, dans, teater, litteratur og kulturarv.

Regionale koordinatorer. I perioden august-desember 2022 har prosjektet regionale koordinatorer / prosjektmedarbeidere i følgende regioner:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger råd i forbindelse med et arrangement?
Kontakt Norsk musikkråd:

Norsk musikkråd
inkludering@musikk.no
22 00 56 00