Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger er et inkluderingsprosjekt for lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere ukrainske flyktninger i sine aktiviteter.

Kontakt oss
inkludering@musikk.no
22 00 56 00

Hvordan komme i gang?

Søk om støtte

Dere kan få støtte til inkluderingsaktivitet. Kulturfellesskap med ukrainske flykninger har en egen støtteordning for organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere flyktninger i sine kulturaktiviteter:

Hva kan få støtte? Både små og store tiltak kan få støtte. Eksempler på aktiviteter som har fått støtte er inkluderingsaktiviteter i korps, kor og strykeorkester, byvandring, sykurs, lesestunder, festivaler, konserter, filmverksted, sangkvelder og malekurs. Du finner en oversikt over alle prosjektene som har mottatt støtte over ordningen her: Tilskuddsmottakere.

Dere kan få støtte til å dekke merkostnader knyttet til utvidelse eller tilpasset aktivitet. Eksempler på kostnader kan være tolk, oversettelse, reise, instruktører, informasjonsmateriell og leie av lokale.

Søknadsskjema. Gå direkte til søknadsskjemaet her: Søknadsskjema.

Kontakt oss. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål: inkludering@musikk.no.

Andre støtteordninger for inkluderingstiltak:

Tilskuddsmottakere

En oversikt over prosjekter som har fått støtte gjennom ordningen "Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger" finner du her: Tilskuddsmottakere.

Les mer om noen gjennomførte prosjekter her:

Bli med!

Vil dere også bidra til å gi ukrainske flyktninger en bedre hverdag?

Registrer lagets eller organisasjonens kontaktinformasjonen under. Slik blir det enklere for andre lag og foreninger, samt lokale ukrainske flyktninger, å finne dere.

Ved å klikke på "Finn lokale lag" finner dere en liste over lag og foreninger, som har registrert seg.

Informasjons- og rekrutteringsmateriell

Ressurser til ukrainsk-norsk kulturkveld

Inspirasjon, musikk og sanger

Om oss

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger er et nasjonalt inkluderingsprosjekt som jobber med å mobilisere lag og organisasjoner i det frivillige musikk- og kulturliv til å inkludere ukrainske flyktninger i sine aktiviteter. Prosjektet er et samarbeid mellom Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Kulturalliansen.

Som følge av krigen i Ukraina bevilget Kultur- og likestillingsdepartementet 10 millioner kroner til inkludering og integrering av nyankomne flykninger fra Ukraina. Norsk musikkråd har etter søknad fått tildelt 5 millioner kroner av disse midlene til mobilisering av det frivillige musikk- og kulturlivet for flyktninger fra Ukraina. I tillegg har Musikkens studieforbund mottatt et engangstilskudd fra Sparebankstiftelsen til aktiviteter i lokale lag.

Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger skal bidra til at lag og foreninger innen kultur- og musikkfrivilligheten gjør en ekstra innsats for inkludering og integrering av nyankomne flyktninger fra Ukraina gjennom å invitere dem med på kulturaktiviteter som for eksempel musikk, dans, teater, litteratur og kulturarv.

Regionale koordinatorer. Prosjektet har regionale koordinatorer / prosjektmedarbeidere i følgende regioner:

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller trenger råd i forbindelse med et arrangement?
Kontakt Norsk musikkråd:

Norsk musikkråd
inkludering@musikk.no
22 00 56 00