Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger

For deg som ønsker å inkludere ukrainske flyktninger i musikk- og kulturaktiviteter.

inkludering@musikk.no

Tilskuddsordninger

Det finnes flere muligheter for lag og foreninger til å søke tilskudd til kulturfellesskap med ukrainske flyktninger. Musikkens studieforbund har PRIO-midler til tiltak som er rettet mot rekruttering, integrering og inkludering. K-stud gir ekstra tilskud for kurs til flyktninger. Kurs med deltakere med svake norskferdigheter, og som vektlegger språktrening kan få ekstra tilskudd fra Kultur og tradisjon.

Informasjons- og rekrutteringsmateriell

Inspirasjon