Musikklivets uke

Musikken er ikke den samme uten deg!

Ml

Siden pandemien startet har hverdagen for de fleste vært snudd på hodet, og mange har måttet avstå fra sine faste musikkaktiviteter i månedsvis. Heldigvis har bekymringer og restriksjoner gradvis blitt byttet ut med glede og fellesskap igjen. Dette ønsker vi å feire! Derfor har Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og våre medlemsorganisasjoner gått sammen om en felles feiring av det frivillige musikklivet.

Målet med feiringen er å spre sang- og spilleglede og vise at vi er i gang igjen. Bli med!

Hvordan delta under Musikklivets uke?

 • Avhold en vanlig øvelse i uke 36
 • Del dette grafiske materiellet på lagets Facebook-side eller -gruppe
 • Informer medlemmene om at de kan legge til en «Musikken er ikke den samme uten deg»-ramme på Facebook.

For å gjøre mer ut av feiringen kan man også:

Facebookbanner:

Logo:

Aktivitetsbank

Her finner du inspirasjon og tips til aktiviteter ditt musikklag kan gjøre under Musikklivets uke.

Åpne øvelser:

Grilløvelse

Hver deltaker tar med grillmat og det man ønsker å spise, og stiller opp på øvelse ute! Dette kan foregå enten i skog og utmark, eller i parker eller lignende i tettbygde strøk. Er øvelsen i et tettbygd område er sjansen stor for at tilfeldig forbipasserende vil stoppe opp og lytte til øvelsen. Dette er en fin mulighet for å ta en prat med dem - og kanskje får man et nytt medlem.

Fordi det er en sosial og annerledes øvelse kan dette være det som drar usikre medlemmer over dørstokkmila.

Siden øvelsen foregår ute og man stiller med mat selv bryter man ingen smittevernregler knyttet til mat.

Åpen øvelse med fadderordning

Oppfordre medlemmene til å ta med en venn på øvelsen. De potensielle nye medlemmene får tildelt en fadder når de ankommer - det vil gjøre det lettere å bryte ned barrieren mellom nye og gamle medlemmer. Husk å møte dem utenfor lokalet, så de allerede da føler seg velkommen inn.

Det er lurt å vise et lysbildeshow fra forrige tur eller lignende -> det kan trigge "fear of missing out" både for dem som er potensielt nye medlemmer, og gamle medlemmer som er i tvil om de skal fortsette.

Instrumentkarusell

NB: Av smittevernhensyn kan ikke dette gjennomføres med blåseinstrumenter

Dette kan gjøres på mange måter. Det å bytte instrumenter med jevne mellomrom er en gøy aktivitet som samtidig gjør at man får prøvd ut forskjellige instrumenter.

Konserter:

Felles scene

For de store byene kan det være aktuelt med en felles scene der kor/korps/band/orkester mv. møtes for å spille konserter etter tur. Dette må undersøkes og klareres med Kommuneoverlegen for at det ikke skal være i strid med smittevernhensyn.

Lasteplankonsert

Pynt et lasteplan/henger, finn en stillegående bil (eller stopp opp her og der) og ta en liten konsert.

For kor trengs kanskje litt forsterkeranlegg mens blåsere og trekkspillklubber klarer seg uten.

Utekonsert ved øvingslokalet

Hold en konsert rett utenfor øvingslokalet. Dette gjør det enkelt å assosiere laget med øvingslokalet. Konserten er også koronasikker, og vil være godt egnet for å møte potensielle nye medlemmer.

For arrangører:

Ved studiestart

Arrangører kan rigge til stands utenfor universitet og høyskoler ved studiestart. Informer om mulighetene for å delta frivillig hos konsertarrangører, og forklar hvilke fordeler dette får for deg.

Se bak kulissene

Hold åpent hus og vis potensielle nye frivillige hva som skjer bak kulissene. Sannsynligvis vil noen se en aktivitet de kunne tenke seg å gjøre, og dersom det samtidig informeres om fordeler de frivillige har hos arrangøren kan dette bidra til å få en ny frivillig.

Introduksjonskurs

Holde korte introduksjons-kurs der man viser de ulike frivillig-oppdragene hos arrangørene.

Pressemateriell

Å invitere lokalavisen til deres signalarrangement er en fin måte å gjøre noe mer ut av feiringen på. Det er med på å synliggjøre musikkfrivilligheten og hvor viktig den er.

Budskap
 • Musikkfrivilligheten feirer seg selv - endelig kan vi spille og synge sammen igjen!
 • Musikkdeltakelse gir oss glede, og har positiv effekt på helsen
 • Musikklivet er viktig for lokalsamfunnet
 • Vi ønsker at så mange som mulig skal få kjenne på kraften musikk gir oss
Fremgangsmåte
 • Forbered saken:
  • Les over budskapene og tenk over hva dere vil få fram på signalarrangementet. Hvordan feirer dere Musikklivets uke? Hva betyr deltakelse i musikklaget for dere? Hvordan pandemien påvirket musikklaget?
  • Formuler saken skriftlig, og bruk gjerne vår pressemelding-mal
 • Inviter lokalavisen på signalarrangementet deres:
  • Vi anbefaler å ringe journalisten direkte for å invitere de på besøk
  • Send skriftlig formulering/pressemelding
 • Bonus:
  • Inviter ordføreren eller andre rammesettere på besøk i forbindelse med signalarrangementet.
Mal for pressemelding

Nå åpner musikklivet dørene, og feirer seg selv med “Musikklivets uke”

Denne uken samles tusenvis av barn, unge og voksne for å spre sang- og spilleglede igjen etter lang tid med koronarestriksjoner og nedstenginger. – Musikklivets uke er en feiring av det fantastiske arbeidet musikklag gjør i hele landet, sier styreleder i Musikkens studieforbund, Liv Bakke Kvinlog.

Gjennom over 18 måneder har musikklivet stått stille i store deler av landet. Når alle landets kor, korps, orkestre og øvingsfellesskap har levd med strenge smitteverntiltak over så lang tid, har dette fått konsekvenser for mange.

[Beskriv hvordan har koronapandemien påvirket deres musikklag, gjerne med sitater fra styreleder og/eller dirigent].

[Beskriv planene for høsten og hvordan dere vil feire musikklivets uke]

[Musikklagets navn] feirer Musikklivets uke sammen med kor, korps, øvingsfelleskap og orkestre over hele landet. Feiringen gjennomføres ved at de gjør det de liker best – spre sang- og spilleglede igjen. Noen gjør ekstra stas på seg selv ved å arrangere åpne øvelser. Andre feirer gjenåpningen med å holde sin første konsert på mange måneder.

– Å synge og spille sammen er uvurderlig for mange og har vært et stort savn. Vi vet at musikklivet betyr svært mye både for lokalsamfunnene og for de som er med, sier Liv Bakke Kvinlog, styreleder i Musikkens studieforbund som sammen med Norsk musikkråd står bak Musikklivets uke.

– Nå kan vi endelig se lyset i enden av tunnelen. Dette har hele Norges musikkfrivillighet sett frem til i lang tid, og mange trekker nå en lettelsens sukk når de endelig kan gå i gang med sine faste musikkaktiviteter igjen.

I juni lanserte Norsk musikkråd to rapporter som fastslår de positive effektene av å drive med musikk. Disse viser at musikkdeltakelse fører til både bedre helse, lengre levetid, lavere blodtrykk og bedre konsentrasjonsevner.

– Koronapandemien forsterket et av våre alvorligste samfunnsproblemer, nemlig ensomhet. Vi vet at musikken skaper et inkluderende fellesskap, og det har aldri vært viktigere å høste disse fordelene, fastslår styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

– Musikklivets uke handler om å feire gleden og kraften musikken gir oss, noe vi håper så mange som mulig kan få kjenne på, avslutter han.

Kontaktpersoner:

Styreleders navn og kontaktperson

Kontakt oss for hjelp

Trenger dere bistand før dere sender ut pressemelding eller inviterer til besøk? Da kan dere kontakte oss.

 • Audun Reithaug, audun.reithaug@musikk.no / 404 54 592
 • Kaja Langø Aasmoe, kaja.aasmoe@musikk.no / 950 71 087
 • John-Halvdan Halvorsen, jhh@musikk.no / 467 00 662