Landsmøte:
Program og sakspapirer

7. – 9. mai 2021

Frstad2
NMR symbol svart lm inv crop

Velkommen til landsmøte!

Etter en lang høst og vinter gledet vi oss til å fysisk møtes i Fredrikstad i vår. Grunnet den ustabile koronasituasjonen må vi møtes digitalt, men vi har satt sammen det vi tror blir et godt program og vi vil gjøre vårt beste for at landsmøtene blir en positiv digital opplevelse for alle.

Informasjon og sakspapirer er tilgjengelig på denne siden. Merk at alle som skal delta digitalt må registreres i tillegg til påmeldingen som ble gjort i mars og vi ber om at dette skjer innen 3. mai kl 09:00.

Tidsrammer:
Fredag 7. mai kl 14:00-17:30 - Felles fagkonferanse
Lørdag 8. mai kl 10:00-15:00 - Musikkens studieforbund
Søndag 9. mai kl 10:00-15:00 - Norsk musikkråd

pause kl 12:00-13:00 begge dager

Fagkonferanse - første del (7. mai kl 14:00)
Tema: Verdien av musikk

Å utøve og oppleve musikk har stor verdi for den enkelte, men kan det også være nyttig for samfunnet, målt i kroner og øre?

De siste årene har musikkens effekter på læringsevne og helse blitt et mer omfattende forskningsfelt. Det er etter hvert godt dokumentert at deltagelse i musikk hindrer ensomhet og skaper sosialt felleskap, identitet og tilhørighet.

Samtidig viser nyere forskning at musikk og deltagelse i musikk også styrker kognitive ferdigheter, som igjen kan bidra til kreativitet og økt læringsevne innen språk og leseferdigheter. For den enkelte gir dette rikere, bedre liv, men samfunnet nyter også godt av bedre mental helse og sterkere læringsevne hos den enkelte. Velferdseffekter for den enkelte kan gi store gevinster for samfunnet.

Vista analyse har på oppdrag for Norsk musikkråd beregnet samfunnsnytten av musikk basert på de helsemessige, dokumenterte sammenhenger mellom musikk og helse.

Panelsamtalen vil handler om det kommende stortingsvalget hvordan partiene ser for seg å benytte musikkens verdi optimalt i samfunnet. Hvordan kan vi tilrettelegge for at musikk ikke bare handler om fritid, hygge og felleskap, men blir et grunnleggende element i hvordan vi styrker kognitive ferdigheter, læringsevne og folkehelse?

Med deltakelse fra Statssekretær Emma Lind fra Kulturdepartementet, stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen (Ap) og Tage Pettersen (H) fra kulturkomiteen, komiteleder Geir Jørgen Bekkevold (KrF) fra Helse- og omsorgskomiteen, Haakon Riekeles fra Vista analyse og professor Peter Vuust ved Center for Music in the Brain ved Århus universitet. Samtalen ledes av Ida Habbestad, daglig leder i Norsk komponistforening.

Fagkonferanse - andre del (7. mai kl 15:45)
Tema: Akustikk i øvingslokaler

Vi trenger flere lokaler som gir spilleglede, rekruttering og anerkjennelse!

Det starter i øvingslokalet. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet. Normalt øver over 500.000 personer musikk hver uke i 10.000 lokaler over hele Norge. Mindre enn tusen av disse lokalene kan betraktes som gode eller egnet til musikkformål.

Musikkorps, kor, orkester og band øver hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. Det må vi gjøre noe med! Tilgang til trygge, funksjonstilpassede og gratis øvingslokaler er og blir avgjørende for å skape en god og aktiv musikkfrivillighet.

Etter at standarden for akustiske kriterier i rom og lokaler til musikkutøvelse (NS 8178) ble tatt i bruk har stadig flere kommuner begynt å planlegge for bedre lokaler til musikk. Et godt eksempel er aulaen til biblioteket i Fredrikstad, hvor Østfold musikkråd og Fredrikstad kommune gikk sammen for å akustisk utbedre lokalet. Resultatet har blitt veldig bra. Hvordan kan vi motivere flere kommuner til å gjøre det samme?

NS 8178 har blitt solgt til en rekke land over 5 kontinenter. Ifølge Standard Norge er dette den standarden som rasket har blitt oversatt til engelsk. Standard Norge tok initiativ til å videreutvikle standarden til en ISO-standard. Arbeidet er påbegynt og den internasjonale arbeidsgruppen ledes av Norsk musikkråds utvalgsleder for musikklokaler og ISO-standarden ventes i 2022.

På fagseminaret vil få et innblikk i aulaen til biblioteket og diskutere hvordan vi kan jobbe videre med å skape lokaler som gir bedre spillglede, hva som kjennetegner et godt lokale og hvordan vi kan få flere kommuner til å ta standarden i bruk.

Med Liv Bakke Kvinlog, Jon G. Olsen, Birgitte Magnus, Sigurd Engesnes, Frank Havrøy, Jon Askeland og Freddy André Øvstegård.

Påmelding

Er du interessert i å følge fagkonferansen kan du registrere deg her!

Påmeldte til representantskapsmøtet eller musikktinget er automatisk påmeldt fagkonferansen.

Sakspapirer til MSFs representantskapsmøte

Trykk på + for å utvide listen

Innkalling

MSF innkalling representantskapsmøte 2021 (pdf) sendt 7. januar
MERK: Landsmøtet gjennomføres kun digitalt grunnet arrangementsrestriksjoner

Saksdokumenter

MSF sakshefte R-sak 1-11

R-sak 4 vedlegg - Melding om virksomheten 2019 - 2020

R-sak 7c vedlegg - Rapport medlemskartlegging 04.02.21

R-sak 11 vedlegg - CV til kandidater som er innstilt til styret

Merk: Møtet gjennomføres digitalt. Alle som skal delta må være registrert for å motta lenke til sending og voteringer.

Tidsplan lørdag

10:00

Hilsningstale fra Kulturministeren

Åpning ved styrelederne Åse Vigdis Festervoll (NMR) og Bjørgulv Vinje Borgundvaag (NMR)

Hilsningstale fra Fredrikstad

10:10

MSF representantskapsmøte begynner

Styreleders tale

Rsak 1-3 Konstituering

Rsak 4 Melding om virksomheten

Rsak 5 Regnskap

Rsak 7 Vedtektsendringer

11:00

Rsak 7c Sammenslutning eller sammenslåing

12:00

Pause

13:00

Rsak 8 Strategi og handlingsplan

Rsak 9 Kontingent

Rsak 10 langtidsbudsjett

Rsak 11 valg

Veiledende tider, ytre ramme for møte er satt til kl 15:00 Det vil bli flere hilsningstaler og kulturinnslag. Vi anbefaler headset for god lyd!

Merk: Det oppfordres til at eventuelle endringsforslag fremmes før kl 12. Alle forslag sendes inn ved hjelp av GoPlenum. Samme verktøy benyttes til å tegne seg for innlegg og replikk.

Sakspapirer til NMRs Musikkting

Trykk på + for å utvide listen

Innkalling

NMR innkalling Musikkting 2021 (pdf) sendt 7. januar
MERK: Landsmøtet gjennomføres kun digitalt grunnet arrangementsrestriksjoner

Saksdokumenter

NMR sakshefte M-sak 1-9

M-sak 2 vedlegg - Melding om virksomheten 2019-2021

M-sak 4 vedlegg - Søknader om medlemskap

M-sak 5a vedlegg - Rapport medlemskartlegging 04.02.21

M-sak 9a vedlegg - CV til kandidater som er innstilt til styret

Merk: Møtet gjennomføres digitalt. Alle som skal delta må være registrert for å motta lenke til sending og voteringer.

Tidsplan søndag

10:00

NMR Musikkting begynner

Åpning ved styreleder Bjørgulv Vinje Borgundvaag

Hilsningstale fra Viken

10:10

Msak 1 Konstituering

Msak 2 Melding om virksomheten

Msak 3 Regnskap 2020

Msak 4 Søknad om medlemskap

11:00

Msak 5a sammenslutning el sammenslåing

12:00

Pause

13:00

Msak 5b Kontingent og stemmevekter i arrangørlag

Msak 5c Vedtektsendringer

Msak 6 Strategi og handlingsplan

Msak 7 Kontingent

Msak 8 Langtidsbudsjett

Msak 9 valg

Veiledende tider, ytre ramme for møte er satt til kl 15:00 Det vil bli flere hilsningstaler og kulturinnslag. Vi anbefaler headset for god lyd!

Merk: Det oppfordres til at eventuelle endringsforslag fremmes før kl 12. Alle forslag sendes inn ved hjelp av GoPlenum. Samme verktøy benyttes til å tegne seg for innlegg og replikk.

NB! Registrering for digital deltakelse

Registreringen erstatter tidligere påmelding med overnatting. Alle som skal delta som delegat eller observatør må være registrert for digital deltakelse. Vi trenger epostadressen til hver deltaker av hensyn til voteringsløsningen.

Medlemsorganisasjoner og regionledd fyller ut samlet registrering for alle som skal delta fra organisasjonen (både delegater og observatører). Andre deltakere (komiteer, gjester) registrerer seg enkeltvis.

Siden det er ulike stemmevekter til de to organisasjonene må de som skal delta på begge landsmøter også fylle ut begge registreringene.

Spørsmål til utfyllingen kan sendes til Ludvig eller Bjarne.

Registrering MSFs representantskap Registrering NMRs Musikkting

Teknisk gjennomføring

Gjennomføringen strømmes fra Litteraturhuset i Fredrikstad. Som følge av smittevernhensyn og restriksjoner må vi begrense antall personer som deltar fra Litteraturhuset. Det vil si at det kun er de tillitsvalgte i de to organisasjonene, inviterte gjester samt sekretariat og produksjonspersonell som vil være fysisk tilstede, mens alle delegater deltar digitalt.

Gjennomføringen vil skje ved hjelp av Zoom for lyd og bilde, og GoPlenum for saksgang og voteringer. Det vil være teknisk support tilgjengelig pr telefon. Det settes opp en teknisk prøve for de som ønsker dette 7. mai kl 12:00. Påmelding til testen gjøres under registreringen.