Landsmøtehelgen 2021

Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles landsmøtehelg i 2021 avvikles 7. – 9. mai, på Quality Hotel Fredrikstad.

Landsmøtehelgen innledes med en faglig sekvens fra lunsj fredag 7. mai. Musikkens studieforbunds Representantskapsmøte avvikles lørdag 8. mai på dagtid. Norsk musikkråds Musikkting innledes lørdag ettermiddag og avsluttes søndag 9. mai.

  • Innkalling til begge landsmøtene sendes ut 7. januar 2021.
  • Felles påmeldingsskjema åpnes i slutten av januar.
  • Frist for påmelding til begge landsmøtene er 7. mars.
  • Frist for innsending av forslag som ønskes behandlet på landsmøtene må være Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund i hende seinest 7. mars.
  • Sakspapirer til begge landsmøtene sendes ut 7. april.

Dette til foreløpig orientering.