Landsmøtehelgen 2021

Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles landsmøtehelg i 2021 gjennomføres 7. – 9. mai, på Quality Hotel Fredrikstad.

Landsmøtehelgen innledes med en faglig sekvens fra lunsj fredag 7. mai. Musikkens studieforbunds Representantskapsmøte avvikles lørdag 8. mai på dagtid. Norsk musikkråds Musikkting innledes lørdag ettermiddag og avsluttes søndag 9. mai.

  • Innkalling til begge landsmøtene sendes ut 7. januar 2021.
  • Frist for påmelding til begge landsmøtene er 7. mars. Felles påmeldingsskjema åpnes i slutten av januar.
  • Frist for innsending av forslag som ønskes behandlet på landsmøtene må være Norsk musikkråd og/eller Musikkens studieforbund i hende seinest 7. mars.
  • Sakspapirer til begge landsmøtene sendes ut 7. april.

Landsmøtehelgen vil fortrinnsvis gjennomføres fysisk, men med digital gjennomføring hvis situasjonen krever det.

Følg med på denne siden for mer informasjon frem mot landsmøtehelgen i mai.

Deltakeravgift

Arrangement Enkeltrom Dobbeltrom
Deltakelse på fagkonferanse, Representantskapsmøte og Musikktinget – inkluderer alt fra lunsj fredag til avslutning av Musikktinget søndag 5 265,- 4 865,-
Deltakelse på Representantskapsmøte og Musikktinget –inkluderer alt fra middag fredag kveld til avslutning av Musikktinget søndag 4 630,- 4 230,-
Deltakelse på fagkonferanse og Representantskapsmøte –inkluderer alt fra lunsj fredag til og med lunsj lørdag 2 350,- 2 150,-
Deltakelse på Representantskapsmøtet –fredag (inkl middag) til lørdag kl 15 1 715,- 1 515,-
Deltakelse på Musikktinget –inkluderer alt fra lunsj lørdag til avslutning av Musikktinget søndag 3 550,- 3 350,-
Ikke-boende – dagpakke inkludert lunsj 635,-

Påmelding

Påmeldingsfrist 7. mars