Voksenopplæring

Tilskudd til øving og annen opplæringsaktivitet gjennom Musikkens studieforbund.

Aktivitetsmidler til kor

Tilskudd til konserter der kor samarbeider med profesjonelle.


FRIFOND-tilskudd

Dersom du er ung, blakk og kreativ - så er gjerne Frifond noe for deg.

MUO

Tilskudd til gode øvingslokaler og framføringslokale for rytmisk musikk.


MOMS-KOMPENSASJON

Tilskud til frivillige organisasjoner, ut fra fjorårets regnskapstall.

Støtte til kurs

Komp gir støtte til kurs for musikere og arrangørerer av rytmiske musikk


Grasrot-andel

Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner gjennom Norsk Tipping.

Musikkfondene

Det Norske komponistfond, Komponistenes vederlagsfond og Tekstforfatterfondet.


UD reisestøtte

For artister, ensembler eller band som skal spille på konsert eller festival i utlandet.

Fond for lyd og bilde

Til fremme av produksjon og formidling av innspilling av lyd-og filmopptak.


FFUK

Til støtte av prosjekter, reiser, videreutdanning og til innspillinger av musikk.

Musikerstøtte

Støtte til konserter og turnéer i inn- og utland, særlig innen pop og rock.


Music Export Norway

Ordningen skal fremme eksport av norsk musikk, spesielt til enkeltprosjekter.

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART