Voksenopplæringsmidler

Nordland musikkråd fordeler tilskudd til voksenopplæring i musikklivet, og hjelper også medlemmene med å søke om tilskudd. Alle lokallag som er medlemmer av en av våre medlemsorganisasjoner kan søke om kursstøtte. En oversikt over organisasjoner, ligger her.

Musikkgrupper kan få studie- og kursvirksomhet gjennom voksenopplæringsmidler (VO-midler). Ordningen forvaltes av Musikkens Studieforbund. Gruppen som har minst 3 medlemmer over 14 år kan søke om VO-midler. Opplæringen må ha en varighet på minst åtte timer og følge en godkjent studieplan. Ulike studieplaner finnes på Musikkens Studieforbunds nettsider. Alle kurs som får tilskudd fra Musikkens studieforbund etter Voksenopplæringsloven registrerers i det nettbaserte kursprogrammet KursAdmin. Brukernavn og passord til KursAdmin får laget gjennom å kontakte Nordland musikkråd.

Tilretteleggingstilskudd kan gis som ekstra kursstøtte når en eller flere deltakere trenger praktisk og/eller pedagogisk tilrettelegging for å ha utbytte av kursopplegget.Kurs med tilretteleggingstilskudd skal rapporteres gjennom KursAdmin som vanlig.

I tillegg skal rapportskjemaet for tilretteleggingstilskudd nedenfor fylles ut og lastes opp som filvedlegg til kursrapporten sommen med bilag for kostnadene ved tilretteleggingen. Studieplanen for det enkelte kurs består av to deler: Valgt studieplan i KursAdmin og lagets repertoar og/eller litteraturliste for det aktuelle kurset. Slik liste skal lastes opp i KursAdmin som filvedlegg til kurset.

Hvilket nivå har ditt emne? Under følger noen sitater fra de ulike studieplanene på de tre ulike nivåene innenfor de ulike emnene. Studer disse før du oppretter et nytt kurs.

Mer informasjon om voksenopplæringstilskudd finner du her.
Mer informasjon om de ulike emneområdene finner du her.