Tilskudd

Nordland musikkråd fordeler voksenopplæringstilskudd, og gir veiledning i andre tilskuddsordninger. Dette er en kort oversikt over de viktigste støtteordningene for det frivillige musikklivet.