Musikkutstyrsordningen

Tilskudd til gode øvingslokaler og framføringslokale for rytmisk musikk.

Det er to søknadsfrister i året; 1. september og 1. mars.

Hva gir MUO støtte til?- Fremføringsutstyr- Øvingsutstyr- Akustiske tiltak- Musikkbinger / øvingslokaler

Hvem kan søke?
- Drivere av konsertarenaer som har produksjon av konserter som hovedformål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (spillesteder)
- Klubber, foreninger og andre organisasjoner som har produksjon av konserter som hovedformål (konsertarrangører)
- Virksomhet som har drift av øvingslokaler som formål og hvor det er faste ansettelser knyttet til driften (øvingsanlegg)
- Musikkverksteder, musikklubber, organiserte bandsammenslutninger, ensembler, spellemannslag eller storband som drifter ett eller flere øvingsrom (øvingsfellesskap)

For mer informasjon, kriterier og dokumenteringskrav,gå til MUOs hjemmesider: musikkutstyrsordningen.no