Moms-kompensasjon

Tilskudd til frivillige organisasjoner, ut fra fjorårets regnskapstall.

Tilskudd til frivillige organisasjoner, ut fra fjorårets regnskapstall.

Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

Se https://lottstift.no/momskompensasjon/

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt av regjeringa i 2010.