Om oss

Om Nordland Musikkråd

Nordland musikkråd er fellesorganet for all organisert og uorganisert musikkvirksomhet i Nordland. Vi er et servicekontor for musikklivet, gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter og samarbeider godt med offentlige myndigheter

Vi er fylkesledd av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund i Nordland.

-Har som hovedoppgave å være et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets musikkliv, blant annet gjennom kontakt med offentlige myndigheter på alle plan

-Formidler voksenopplærings-tilskudd til musikktiltak gjennom Musikkens studieforbund

-Arbeider for å styrke organisasjonsarbeidet i musikkorganisasjonene

-Driver informasjonsarbeid internt i musikklivet og eksternt mot fylkeskommunen og kommunene

-Informerer om ulike tilskuddsordninger til musikklivet

-Tilbyr kurs- og opplæring i musikk og andre aktuelle emner

-Nordland Musikkråd er et samarbeidsorgan for musikklivet i Nordland