Aktivitetsmidler til kor

Tilskudd til konserter der kor samarbeider med profesjonelle.

Tilskudd til konserter der kor samarbeider med profesjonelle. ALLE kor - uavhengig av organisasjonstilhørighet- kan søke om statlige midler i form av tilskudd til lokal koraktivitet - "Aktivitetsmidler til kor". Det er to søknadsfrister i året, 15. mars og 15. september. Det er for tiden Norges Korforbund som har fått forvaltningsansvaret for disse midlene, og et hovedkriterium er at aktiviteten (konserten) skjer i samarbeid med profesjonelle krefter. Søknaden må sendes inn forskuddsvis, og det er to søknadsfrister i året. Søknaden sendes Norges Korforbund, Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo innen;

  • 15. mars
  • 15. september

Mer informasjon om ordingen, søknadskriterier, skjemaer, tildelinger osv. finner du her!