MOMS-KOMPENSASJON

26.01.2017 12:41 Skrevet av

Tilskud til frivillige organisasjoner, ut fra fjorårets regnskapstall.

Frivillige organisasjoner kan få tilbake noe av det de har betalt i moms i forbindelse med kjøp av varer og tjenester, basert på tidligere års regnskap.

Se https://lottstift.no/momskompensasjon/

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner ble vedtatt av regjeringa i 2010.

Kontakt oss

Nordland musikkråd
Telefon: 995 01 587
E-post: nordland@musikk.no

Mo Industripark, MIP-bygget
Skoginspektør Nilsens vei 17,
8622 Mo i Rana

VIS KONTAKTSKJEMA OG KART