Nyheter  Onsdag 1. juni 2022

Inkludering av ukrainere og tilskuddsordninger

Kulturalliansen, Musikkens studieforbund og Norsk musikkråd inviterer til nettmøte om inkludering av ukrainere i kulturfrivilligheten.

Det er etableres nå tilskuddsordninger som kan gjøre det lettere for lag og foreninger å invitere ukrainske flyktninger med på eksisterende aktivitet, introdusere til aktiviteter i lokalsamfunn og motivere til langsiktig deltakelse.

Tema på nettmøtet er prosjekt- og finansieringsmuligheter for tilrettelegging for deltakelse fra ukrainske flyktninger på aktiviteter i sommer og tidlig høst:

  • Hvordan kan vi få kontakt med ukrainere?
  • Hvordan går vi frem og hva må vi huske på?
  • Hvor kan vi søke finansiering?

Tidspunkt: Fredag 3. juni kl 13:00-13:30 - Sted: Teams

Vi ønsker spesielt å nå frem til deg som arrangerer aktiviteter i sommer hvor det kan være mulig å etablere tilrettelagte ekstraplasser for ukrainere, men alle organisasjonsledd, arrangører, foreninger og lokale lag i musikk- og kulturfrivilligheten er velkommen til å delta.

Nettmøtet er nå avholdt, men du finner info og opptak på denne siden.