Nyheter  Tirsdag 30. november 2021

Gratis medlemskap inntil videre

Interimsstyret vedtok i møte 30.11.21 at ingen medlemmer skal betale medlemskontingent før etter årsmøtet, som er 14. februar 2022. Det blir dermed årsmøtet som bestemmer hvor høy kontingenten skal være, noe som blir mest riktig, og inntil da er det gratis å være medlem.

Bli medlem her

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.