Årsmøte 22. mars 2023

Tromsø kulturråd har gleden av å innkalle til ordinært årsmøte onsdag 22. mars 2023 . Møtet finner sted i Rødbankens bankhjørne kl.18.00-20.00. Medlemslag kan stille med én delegat og én observatør. Assosierte medlemmer kan stille med to observatører. Kontingenten blir innkrevd etter årsmøtet, men for å delta må laget ha betalt kontingent for 2022. Nye medlemmer må være innmeldt før møtet for å kunne delta.
Påmeldingsfrist og frist for innsending av årsmøtesaker: 1 .mars 2023.
Hjertelig velkommen - det blir servert pizzabuffet!

Innmelding Tromsø kulturråd

Ikke medlem ennå? Her kan dere melde dere inn.

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.