Tromsø kulturråd etablert!

I dag skapte denne gruppa historie, vi stiftet Tromsø kulturråd. Kulturrådet skal være kulturfrivillighetens interesseorgan overfor kommunen, på samme måte som Tromsø idrettsråd er det for idretten. Tromsø kulturråd etablert!

20201007 170048

Tromsø kulturråd etablert!

Tonje Braaten (Creo og Troms musikkråd), Sissel Ditlefsen (Ultima Thule), Hilde Bjørnstad (dansegruppa Habibi), Roald Karlsen (Operaforeninga), Tove Leinslie (Folkemusikkpøbben), Rannveig Olaisen (kulturgruppe Tromsø Ap) og Anne Grete Seljebakk (Troms musikkråd og viseklubben Spelt) utgjør stiftelsesstyret. Stina Fagertun (teater, revy) var ikke tilstede. Jarle Heitmann fra Tromsø kommune, utvalgsleder i kultur-, idretts- og friluftsutvalget støtter etableringa av Tromsø kulturråd, som var et av punktene i "Tromsø-erklæringa". Hele det frivillige kulturfeltet ønskes velkommen som medlem og mer info kommer nokså snart.