Tromsø kulturråd

Tromso 2

Tromsø kulturråd ble formelt etablert høsten 2020, og et interimstyre har jobbet med vedtekter og strategi- og handlingsplan. Rådet skal først og fremst være en arena og interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i kommunen, og er et lokalt ledd av Troms musikkråd. Andre kulturaktører kan bli assosierte medlemmer.På møte 17. desember ble Tonje Braaten valgt som styreleder i interimsstyret. Les vedtektene her og meld dere inn her.

Siste nytt