Tromsø kulturråd

Tromso 2

Tromsø kulturråd ble formelt etablert høsten 2020 på initiativ fra Troms musikkråd, og et interimstyre jobbet med vedtekter og strategi- og handlingsplan. I april 2022 ble det avholdt konstituerende årsmøte og rådets første valgte styre så dagens lys.
Rådet skal først og fremst være en arena og interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i kommunen. Alle lag innen frivillig sektor i kommunen som har kultur som hovedformål, kan bli medlem i rådet.

Siste nytt