Om oss

7. oktober 2020 ble det skapt historie i Tromsø; vi stiftet Tromsø kulturråd. Kulturrådet skal være kulturfrivillighetens interesseorgan overfor kommunen, litt på samme måte som Tromsø idrettsråd er det for idretten.

20201007 170048

Interimsstyret

Interimsstyret består av leder Tonje Braaten, Sissel Ditlefsen, Tove Leinslie, Stina Fagertun, Hilde Bjørnstad, Roald Karlsen, Rannveig Olaisen og Anne Grete Seljebakk. Troms musikkråd tok initiativ til oppstarten, og etableringa er i tråd med et pågående arbeid i musikkrådet i flere kommuner i Troms.

Meld dere inn i Tromsø kulturråd!

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.