Om oss

7. oktober 2020 ble det skapt historie i Tromsø; Tromsø kulturråd ble stiftet av et interimsstyre. Kulturrådet skal være kulturfrivillighetens interesseorgan overfor kommunen, litt på samme måte som Tromsø idrettsråd er det for idretten.

6. april 2022 2022 ble konstituerende årsmøte avholdt og rådet fikk sitt første valgte styre. 30 delegater fra like mange medlemslag deltok, i tillegg til 13 observatører/gjester. Her kan du laste ned årsmøteprotokollen, vedtatte saker som vedtekter og handlingsplan.

Styret 2022 2024

Styret for perioden 2022 - 2023/24

Styreleder Øystein Blix (Tromsø jazzklubb), nestleder Gunnar Albrigtsen (Norges Danseforbund region Nord), Karla Paola Ayala Elespuru (Flerkulturelt Forum Tromsø), Eli Berg (Blandakoret Nordaførr) og Leander Kjørsvik (teaterlaget Borte Vækk).

Meld dere inn i Tromsø kulturråd!

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.