Om oss

7. oktober 2020 ble det skapt historie i Tromsø; Tromsø kulturråd ble stiftet av et interimsstyre. Kulturrådet skal være kulturfrivillighetens interesseorgan overfor kommunen, litt på samme måte som Tromsø idrettsråd er det for idretten.

6. april 2022 2022 ble konstituerende årsmøte avholdt og rådet fikk sitt første valgte styre. 30 delegater fra like mange medlemslag deltok, i tillegg til 13 observatører/gjester. Her kan du laste ned årsmøteprotokollen, vedtatte saker som vedtekter og handlingsplan.


Styret for perioden 2024 - 2026

23. april i 2024 hadde rådet årsmøte og nye tillitsvalgte ble valgt.

Det nye styret ble:
Gunnar Albrigtsen, styreleder (Ishavet teaterlag)
Eli Berg (Blandakoret Nordaførr)
Øystein Blix (Tromsø jazzklubb)
Wenche Helen Bakkelund (Tromsø maleklubb)
Anne Grete Seljebakk (Viseklubben Spelt)

Varamedlemmer:

1. vara Anne Linn Lernes (Tromsø Shadowcast)
2. vara Kristine Jenssen ((Koret Nattmål)
3. vara Tore Haanæs Aasbak (TOF Janitsjar)

Valgkomite:
Rannveig Grøm Sæle, leder (Tromsømusikken av 1912)
Roald Karlsen (Operaforeninga i Tromsø)
Inger Christiansen (Kammerkoret Ultima Thule)

Revisor:
Morten Boland Jørgensen (Ishavsbyen storband)

Meld dere inn i Tromsø kulturråd!

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.