Årsmøte 6. april 2022

Tromsø kulturråd er flyttet til onsdag 6. april 2022 kl.17.00-19.00. Møtet finner antakelig sted i bankhjørnet i Sparebanken Nord-Norge, men det vil vi komme tilbake til.For å delta, må laget ha meldt seg inn før møtet. Medlemslaget kan stille med én delegat og én observatør. Assosierte medlemmer kan stille med to observatører.
Kontingenten blir denne gangen ikke krevd inn før etter årsmøtet.
Påmeldingsfrist: 16 .mars 2022.

Innmelding Tromsø kulturråd

Ikke medlem ennå? Her kan dere melde dere inn.

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.