Nyheter  Mandag 14. juni 2021

Hva skal det lokale rådet drive med?

Hva skal det lokale kulturrådet drive med og hvem er vi for? Tromsø kulturråd er et samarbeidsorgan og interesseorganisasjon for det frivillige kulturlivet i Tromsø kommune, og skal fremme det frivillige kulturlivets interesser i kommunen. Du finner mer info i brosjyra her, strategi- og handlingsplanen og vedtektene.

Tromso 2