Nyheter  Mandag 22. november 2021

Innkalling årsmøte i Tromsø kulturråd

Tromsø kulturråd er flyttet til onsdag 6. april 2022 kl.17.00-19.00. Møtet finner antakelig sted i bankhjørnet i Sparebanken Nord-Norge, men det vil vi komme tilbake til.

For å delta, må laget ha meldt seg inn før møtet. Etter forslag til vedtekter, kan laget representere med én delegat, men vi åpner for at lagene også kan ha én observatør med.
Kontingenten blir denne gangen ikke krevd inn før etter årsmøtet.

Påmeldingsfrist: 16 .mars 2022.

Meld deg på årsmøtet her (frist 16. mars)

Er laget medlem i Tromsø kulturråd

Delegaten har fulle rettigheter med stemmerett

Observatøren har tale- og forslagsrett

Innmeldingsskjema Tromsø kulturråd

Interimsstyret har bestemt at inntil årsmøtet 14.02.22 vedtar kontingentsats, koster det ingenting å bli medlem i Tromsø kulturråd.

Type medlem

Med assosierte medlemmer menes: Offentlige institusjoner, stiftelser og andre kulturaktører som slutter seg til Troms kulturråds formålsparagraf.

Husk gateadresse, postnummer og poststed

Kor, korps,band, dans, historielag, revy, teater, billedkunst, stiftelse, institusjon mm.